Περιγραφή Εταιρείας

Διακριτικός Τίτλος: FOOD UNION SOUTH A.E.
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 64692/020/Β/07/0016
Αριθμός ΓΕΜΗ: 030248613000
ΦΕΚ.14357/21.12,2007
ΕΔΡΑ:
ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ- ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
27210-95500