Έδρα: Αγία Τριάδα
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 0030057213000
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 27210 22259
Ημερομηνία Σύστασης: 22/11/2007

Image

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας FOOD UNION SOUTH Α.Ε. σε Γενική Τακτική Συνέλευση.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021